Wouter Torfs neemt afscheid: "Vermijd 'les non-dits' binnen de familie"

De Dag van het Familiebedrijf was ook de ideale gelegenheid om afscheid te nemen van en eer te betonen aan een van de meest boeiendste familiale CEO’s van het land. Eind dit jaar trekt Wouter Torfs zich terug als CEO van het familiebedrijf Torfs, 33 jaar na zijn aanstelling. Het is zijn nicht, Marketingdirecteur Lise Conix, die in zijn voetsporen zal treden. Big shoes to fill… want Wouter ontwikkelde door de jaren heen een eigen leiderschapsstijl, waarbij hij harde en zachte aspecten van de bedrijfsvoering harmonisch combineerde. Of zijn opvolgster dezelfde stijl zal hanteren, liet hij in het midden. Zijn advies voor haar: blijf vooral jezelf. Ook voor andere familiebedrijven had hij tijdens het sofagesprek met Wim Devilder en Hanne Decoutere tips.

De kwestie van zijn eigen opvolging begon bij Wouter trouwens te leven na een zogenaamde ‘roddelsessie’ met zijn kompanen van het CEO Council, het informele groepje van CEO’s van familiebedrijven dat hij samen met Frans Colruyt, Joost Callens, Toon Bossuyt, Mathi Gijbels en Bart Claes opgericht heeft. “Dan lig je letterlijk op een sofa en mogen de anderen honderduit over jou roddelen. In mijn geval hadden ze het over het feit dat ik niet eens nadacht over mijn opvolging en dat ik op mijn stoel gebeiteld zat. Allemaal goed bedoeld en in de beste verstandhouding, maar het zette me wel aan het denken en toen is het zaadje voor de opvolging geplant.”

Vermijd ‘les non-dits’

Van zijn vele jaren binnen het familiebedrijf herinnerde Wouter zich de periode waarin binnen de familie heel veel zaken niet gezegd werd. “Ik herinner me vergaderingen en bijeenkomsten waar over tal van belangrijke zaken vooral niet gepraat werd. Ik noem dat ‘les non-dits’. Dingen die onder tafel geveegd worden of waarover eenvoudigweg niet gepraat werd. Zo’n dingen moet je vermijden, want anders gaan ze etteren en tot wrijvingen leiden.”

Externe bestuurders als klankbord

Door de jaren heen is Wouter ook de meerwaarde van externe bestuurders gaan waarderen. “Denk niet dat de familie het altijd beter weet,” geeft hij mee als tip. “Vertrouw op de complementariteit van externe bestuurders daar waar hiaten zijn. Daar word je als bedrijf alleen maar sterker van. Die externe bestuurders zijn ook enorm verrijkend als klankbord voor de familie.”

De juiste persoon op de juiste plaats

Vroeg of laat rijst de vraag wie allemaal een functie moet krijgen binnen het familiebedrijf, zeker als je al aan de derde of vierde generatie zit en het aantal neven en nichten exponentieel groeit. Wouter: “Daar moet je duidelijke afspraken over maken in het familiecharter. Het mag nooit de bedoeling zijn aan pure jobcreatie te doen. Kies the right person in the right place en geef zeker niet elke familiant een directiefunctie. Binnen de familie hebben wij ook een interne markt voor aandelen. Als iemand van de familie aandelen wil verkopen, dan wordt eerst via die interne markt gegaan.”

Family first

Afsluitend sloot Wouter zich aan bij wat Herman Van de Velde eerder op de avond al gezegd had. “Als je een familiant hebt die beantwoordt aan het profiel dat je zoekt – en daar moet je op een heel objectieve en transparante manier over oordelen via assessments zoals wij gedaan hebben met Lise – ga dan voluit voor de familie en kies geen externe CEO.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer