ZAAK COUCKE : Verkoper vlug op de wip na verkoop familiebedrijf

De verkoop door Marc Coucke van Omega Pharma aan Perrigo kent een moeilijke nasleep. Perrigo weigerde op de jaarlijkse algemene vergadering zelfs kwijting te verlenen aan Marc Coucke voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat. Dit is eerder ongebruikelijk en wijst op een conflict tussen koper en verkoper.

Wie vertrouwd is met de verkoop van familiebedrijven is niet verwonderd over dit voorval. In veel gevallen worden voormalige eigenaars gevraagd om actief te blijven in het familiebedrijf nadat het is verkocht. Maar even vaak loopt deze samenwerking mis. De voormalige eigenaar kent het bedrijf en zijn stakeholders door en door. De koper heeft ten aanzien van hem een belangrijke kennisachterstand. Om toch greep te krijgen op het bedrijf duikt de koper in de cijfers. Op die manier probeert hij grip te krijgen op de voormalige eigenaar, stelt Maarten van de Kimmenade in zijn doctoraatsproefschrift “Verkoop van het familiebedrijf. Psychologische aspecten”.

De verkoper van zijn kant ervaart vaak een gebrek aan respect en waardering voor hetgeen in het verleden werd gerealiseerd. Hij heeft ook moeite met de nieuwe hiërarchische situatie. De samenwerking tussen koper en verkoper na de verkoop van het familiebedrijf kan volgens Van de Kimmenade slechts positief zijn, als de verkoper respect en waardering opbrengt voor wat in het verleden door de verkoper en zijn werknemers werd neergezet. Er dient op basis van gelijkwaardigheid en niet vanuit een controledrang met elkaar te worden omgegaan. Anders duurt de samenwerking niet lang. In het geval van Marc Coucke was dat een dik jaar.

Een troost voor Coucke is dat hij uiteindelijk met 3,6 miljard Euro naar huis ging. Ook dat komt terug in de research van Van de Kimmenade. De verkoper is meestal persoonlijk tevreden over de verbetering van zijn financiële situatie. Maar over wat er met het bedrijf gebeurt en over de samenwerking met de koper is koper meestal veel minder te spreken.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer