2024: Goede voornemens in vijf kerngebieden

Jozef Lievens

Bij de overgang van oud naar nieuw worden door veel bedrijfsfamilies goede voornemens gemaakt. Maar waar kunnen die goede voornemens over gaan?

Volgens IMD-professor Peter Vogel is een familiebedrijf een eco-systeem met vijf kerngebieden. De voornemens kunnen op elk van deze kerngebieden betrekking hebben.

Kerngebied nummer één zijn de individuen, die ons ecosysteem bevolken. Goede voornemens kunnen slaan op de opleiding van deze individuen of op het aanzwengelen van hun betrokkenheid via transparante communicatie en informatie.

In tweede instantie is er de familie. Hier kan gewerkt worden aan het vertrouwen, de eenheid en de verbetering van de familiale relaties. Ook kan nagegaan worden of de familiale governance (familieforum, familiaal charter) geen grote onderhoudsbeurt nodig heeft.

Het derde kerngebied is de eigendom. Familiebedrijven hebben baat bij goed opgeleide en betrokken eigenaars. Misschien kan in het komende jaar aan de betrokkenheid gewerkt worden en kan nagegaan worden of de eigenaars wel goed hun taken vervullen (zie hierover onze vorige blog: https://familiebedrijf.be/blog/wat-eigenaars-niet-kunnen-delegeren).

Kerngebied nummer vier is het familiebedrijf zelf. Staat de strategie op punt en is het bedrijf financieel performant? Is de familie nog tevreden over de werking van de raad van bestuur? Moeten eventueel nieuwe bestuurders aangeduid worden?

Ten slotte is er de relatie van het familiebedrijf met de maatschappij. Wat zijn de plannen van de bedrijfsfamilie op het vlak van duurzaamheid, impact investing en filantropie?

Het kan nuttig zijn om over deze vijf kerngebieden te reflecteren en goede voornemens te formuleren. Beter nog is actieplannen te maken, zodat de bedrijfsfamilie een mooi jaar tegemoet gaat.

Jozef Lievens

Roots Advocaten

Prof. EMS Brussel

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer