Bestuurder in een familiebedrijf: Opleiding vol bruikbare tips

11.02.2016
Governance

Wie als bestuurder in een onderneming zijn of haar taak naar behoren wil uitvoeren, komt maar beter beslagen op het ijs. Zeker als het om een familiebedrijf gaat, waar ook een aantal specifieke dynamieken meespelen in het bestuur. Om bestuurders te vervolmaken in hun opdracht, heeft het Instituut voor het Familiebedrijf de opleiding “Bestuurder in een familiebedrijf” in het leven geroepen.

Luk De Brauwer, telg uit de familiale groep Pietercil met hoofdkwartier in Ternat, nam vorig jaar deel aan de opleiding. Op dit ogenblik is hij exportmanager bij dochterbedrijf Belies, producent van olijven, tapenades en antipasti : “Het was mijn vader die me attent op had gemaakt op de opleiding ‘Bestuurder in een familiebedrijf’. Met het oog op de overdracht naar de volgende generatie, vond hij het belangrijk dat ik samen met mijn broers meer kennis zou opdoen over het besturen van een familiebedrijf.”

De opleiding leverde heel wat bruikbare, praktische informatie op: “Zowel het luik rond de samenstelling van een raad van bestuur als de fiscale topics, vond ik zeer relevant. We kregen toelichting en tips van diverse ervaren sprekers. Ook het feit dat je cases krijgt voorgeschoteld waar je over moet nadenken en debatteren met de andere deelnemers uit de groep, was leerrijk.”

De uitwisseling en netwerking met de andere deelnemers aan de opleiding is een duidelijke troef. “Ik kan de opleiding zeker aanraden. Je komt in een groep met allemaal mensen met een zelfde achtergrond in het familiebedrijf, dat maakt het erg boeiend. Je pikt toch veel zaken van elkaar op”, getuigt Luk De Brauwer. “Bovendien breid je op die manier ook je netwerk uit. Ik heb er alvast nuttige contacten aan over gehouden, die me later nog van pas zijn gekomen.”

Wie meer wil weten over de nieuwe opleiding “Bestuurder in het familiebedrijf”, kan terecht bij sien@familiebedrijf.be

Inschrijven kan u hier.