Bestuurder in een familiebedrijf: Opleiding vol bruikbare tips

Wie als bestuurder in een onderneming zijn of haar taak naar behoren wil uitvoeren, komt maar beter beslagen op het ijs. Zeker als het om een familiebedrijf gaat, waar ook een aantal specifieke dynamieken meespelen in het bestuur. Om bestuurders te vervolmaken in hun opdracht, heeft het Instituut voor het Familiebedrijf de opleiding “Bestuurder in een familiebedrijf” in het leven geroepen.

Luk De Brauwer, telg uit de familiale groep Pietercil met hoofdkwartier in Ternat, nam vorig jaar deel aan de opleiding. Op dit ogenblik is hij exportmanager bij dochterbedrijf Belies, producent van olijven, tapenades en antipasti : “Het was mijn vader die me attent op had gemaakt op de opleiding ‘Bestuurder in een familiebedrijf’. Met het oog op de overdracht naar de volgende generatie, vond hij het belangrijk dat ik samen met mijn broers meer kennis zou opdoen over het besturen van een familiebedrijf.”

De opleiding leverde heel wat bruikbare, praktische informatie op: “Zowel het luik rond de samenstelling van een raad van bestuur als de fiscale topics, vond ik zeer relevant. We kregen toelichting en tips van diverse ervaren sprekers. Ook het feit dat je cases krijgt voorgeschoteld waar je over moet nadenken en debatteren met de andere deelnemers uit de groep, was leerrijk.”

De uitwisseling en netwerking met de andere deelnemers aan de opleiding is een duidelijke troef. “Ik kan de opleiding zeker aanraden. Je komt in een groep met allemaal mensen met een zelfde achtergrond in het familiebedrijf, dat maakt het erg boeiend. Je pikt toch veel zaken van elkaar op”, getuigt Luk De Brauwer. “Bovendien breid je op die manier ook je netwerk uit. Ik heb er alvast nuttige contacten aan over gehouden, die me later nog van pas zijn gekomen.”

Wie meer wil weten over de nieuwe opleiding “Bestuurder in het familiebedrijf”, kan terecht bij sien@familiebedrijf.be

Inschrijven kan u hier.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer