De weg naar goud voor familiebedrijven.

Hoe maak je ook van het team binnen je familiebedrijf een topteam? Hoe hou je de visie van het bedrijf levendig én concreet? En hoe bouw je een ‘circle of trust’ in een familiebedrijf? Alumnus van de allereerste editie van de Opvolgersacademie Ubbe Descamps (2de generatie bij modeketen Brooklyn) en Koen Thewissen (3de generatie bij bouwbedrijf Ebema) traden tijdens Follow Up in dialoog met Shane McLeod.

Als de hockeyspelers die ons land achtereenvolgens een zilveren en gouden medaille bezorgden op de Olympische Spelen de eerste generatie zijn, dan zijn de jonge leeuwen die het team nu vervoegen de ‘next gen’. Aan hen om de legacy van de Red Lions voort te zetten. De interessante parallellen met het familiebedrijf liggen voor de hand. Ubbe en Koen vertellen hoe zij dit ervaren en wat zij doen om het team binnen het familiebedrijf op één lijn te krijgen.

Om te beginnen moet je de familie als een team zien, benadrukt Koen Thewissen: “In een familiebedrijf wordt de familie in de eerste plaats vaak als familie gezien en niet als een team. Dat is echt iets dat je moet leren, nl. dat je als familie ook als een team met elkaar moet kunnen omgaan, op een professionele manier. Ook als je gesprekspartner die oom is die je jaren geleden nog op zijn rug liet 'paardje rijden'. Je moet feedback durven geven en jezelf in vraag durven stellen, zeker als er verschillende generaties betrokken zijn. Hoe we dat doen? Door tijdens de besprekingen met een facilitator te werken die aangeeft hoe we met elkaar gaan praten, ook over moeilijke of delicate topics. Een facilitator kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat wordt vermeden dat de meest extraverten altijd weer het woord nemen terwijl de introverten pas achteraf komen vertellen wat ze eigenlijk wilden zeggen.”

De vorming van kliekjes die Shane McLeod beschreef bij de Red Lions is ook herkenbaar voor de twee familiale ondernemers. Ubbe, die sinds 2018 CEO is van Brooklyn en de fakkel van zijn ouders overnam, lichtte toe hoe hij van de Brooklyn-medewerkers één team maakt: “Om tot één team te komen, is het belangrijk dat je nieuwe medewerkers bij de onboarding meteen kennis laat maken met alle teams, niet alleen de medewerkers van de verschillende winkels, maar ook alle mensen die achter de schermen werken. Zo laat je hen zien waar ons bedrijf voor staat, en zorg je ervoor dat het Brooklyn-zaadje bij hen geplant wordt.” Dat sluit dan weer naadloos aan bij de legacy waar Shane McLeod het in zijn keynote over had. En bij het verhaal van een speler die op een gegeven moment smoothies begon te maken voor zijn medespelers en zo een brug sloeg tussen spelers en cateringteam – de sterren in de spotlights en de stille werkers achter de schermen – waardoor het team nog hechter werd.

Keeper of the vision

Shane McLeod, die na Tokyo de fakkel doorgaf aan Michel van den Heuvel, omschreef zichzelf als de keeper of the vision, de bewaarder of hoeder van de visie. Hoe pakken Brooklyn en Ebema dat aan, wou moderator Wim Devilder weten.

Ubbe: “Je moet een duidelijke visie hebben, ze moet haalbaar zijn en je moet ze expliciet maken en uitdragen. Die visie heb je immers nodig om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. In ons geval is dat niet per se de grootste willen zijn, maar wel onze wens dat mensen na een bezoek aan Brooklyn gelukkig zijn met de aangekochte kledij. Dat is onze Why?, onze bestaansreden. Ik maak er een punt van die waarden en visie telkens weer te herhalen, en ik ga er prat op dat al onze medewerkers daarvan doordrongen zijn en dit ook uitdragen in hun contact met de klanten.”

Koen bevestigde het belang van die vertaling van de visie naar de praktijk: “Bij familiebedrijven merk je toch vaak dat de stichter de verpersoonlijking van de visie van het bedrijf is, als een soort living vision. De tweede generatie kan zich daar nog altijd iets bij voorstellen, maar voor de derde generatie is het al een stuk moeilijker om die visie concreet te maken omdat de stichter (en zijn visie) er niet meer is. Je moet de visie en de waarden die eraan vasthangen opnieuw zichtbaar maken. Niet door vage dooddoeners te definiëren zoals ‘we willen respect’, maar door die waarden concreet in te vullen: wat betekent respect concreet? Wat is het gedrag dat je verwacht van je team? Als respect betekent dat je niet aanvaardt dat mensen achter elkaars rug roddelen, dan moet je je daden daarop afstemmen en geroddel meteen aanpakken. En dat geldt voor elke waarde die je definieert.”

Ubbe en Koen en brachten tijdens het panelgesprek nog veel meer interessante parallellen tussen teamsport en familiebedrijf aan, en konden zich dus duidelijk vinden in de teamgeoriënteerde visie van Shane McLeod.

Over Shane's keynote tijdens Follow Up leest u hier meer.

Wat onthielden de opvolgers van Shane McLeods keynote? Je leest het hier.

Klik hier voor het fotoverslag.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer