Blog

Een nieuwe rol voor de pater familias

Je mag, los van de praktische gevolgen, de psychologische impact niet onderschatten wanneer je als CEO van een familiebedrijf beslist om de fakkel door te geven. Als je pakweg dertig jaar als pater of mater familias aan het hoofd stond van het bedrijf, is het niet vanzelfsprekend om een andere rol – bijvoorbeeld als bestuurder – op te nemen.

Uw overdracht goed voorbereiden

Als het om de overdracht van een familiebedrijf gaat, welke onderwerpen komen dan als eerste naar boven? Juist: de financiële, fiscale en erfrechtelijke thema’s. Hoe gaan de kinderen dat betalen? Hoe kunnen we optimaal genieten van verlaagde overdrachtstarieven? Hoe moet het allemaal geregeld worden voor de partner en de andere kinderen die misschien niet mee overnemen?

Regelmatig opvolgingsplan updaten: een goed idee

Het gebeurt niet elke dag dat een ondernemer voorstelt om een nieuwe formaliteit in te voeren. Toch deed Johan Debuf, zaakvoerder van een bouwonderneming en erevoorzitter van de Bouwunie, dat onlangs.  Hij stelt voor dat ondernemers om de vijf jaar hun opvolgingsplan en inzonderheid de waardebepaling van hun onderneming updaten en bij een notaris neerleggen.

Alle familietakken in de raad van bestuur?

In een naamloze vennootschap ligt het zwaartepunt van de macht bij de raad van bestuur. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die beslist bij gewone meerderheid.  Wanneer de aandelen verspreid zijn over verschillende takken gebeurt het vaak dat een tak niet langer over voldoende stemkracht beschikt om een bestuurderszitje af te dwingen.

Pages