Blog

De juiste mensen zorgen voor betere prestaties in uw familiebedrijf

Absenteïsme en zwakke arbeidsprestaties gaan vaak samen en kosten bedrijven handenvol geld. Hoe dat komt? Omdat zwakke arbeidsprestaties leiden tot lage productiviteit, wat dan weer kan leiden tot bezuinigingen en demotivatie. Slecht presterende en gedemotiveerde werknemers vinden dat ze weinig bijdragen aan het bedrijf en zijn dan ook sneller geneigd om een dagje thuis te blijven.

Pages