Blog

Simpel werkt het best

In het domein van het adviseren van familiebedrijven zijn er vele aanpakken mogelijk. Sommige adviseurs gaan als detectives op zoek naar de oorzaken van de problemen. Zij geloven dat een probleem niet kan opgelost worden zonder dat de historiek ervan haarfijn is in kaart gebracht. Daarbij willen ze ook de psychologische motieven van de familiale acteurs peilen.

Het glazen plafond: familiebedrijven doen het beter

De laatste decennia is er veel inkt gevloeid over het aanhoudende onevenwicht tussen mannen en vrouwen in leidinggevende functies, onder meer in het bedrijfsleven. Hoewel er een positieve evolutie is, blijft genderevenwicht toch een pijnpunt. Maar uit recent onderzoek blijkt wel dat familiebedrijven een voortrekkersrol te vervullen.

Pages