Opvolging
Familie

Hoe kan uw familiale onderneming fiscaal correct verdergezet worden?

In de drie gewesten bestaat er een fiscale gunstregeling voor de overdracht van een familiale onderneming naar de volgende generatie. U kunt de onderneming ofwel tijdens uw leven aan uw kinderen schenken tegen 0% schenkingsrechten, ofwel de onderneming bij uw overlijden naar uw kinderen laten vererven tegen een gunsttarief (doorgaans 3%). Aan die fiscale gunstregelingen zijn uiteraard voorwaarden gekoppeld. Eén van die voorwaarden luidt in de drie gewesten dat de activiteit na de overdracht nog gedurende tenminste drie jaar verdergezet wordt. De vraag is nu welke activiteit dat precies moet zijn. Moet dat dezelfde activiteit zijn? Of mag dat ook (gedeeltelijk) een andere activiteit zijn? Wat zijn de gevolgen wanneer deze voorwaarde niet gerespecteerd wordt?
Eigendom
Familie

Fiscaal én financieel voordelig geld lenen aan uw vennootschap?

U kunt onder bepaalde voorwaarden via uw rekening-courant geld lenen aan uw vennootschap en daar interesten voor ontvangen. Fiscaal gezien is dat zelfs een zeer interessante manier om geld uit uw vennootschap te halen. Maar is het ook financieel interessant? Hoeveel interest kunt u aan uw vennootschap aanrekenen? De regering heeft nieuwe criteria ingevoerd die discussies moeten vermijden. En welk bedrag kunt u op een fiscaal interessante manier aan uw vennootschap lenen? Is dat een interessante belegging?
Familie
Strategie

De kruisbestuiving tussen familiebedrijven en start-ups

Als een familiebedrijf op zoek gaat naar externe kennis bij de versterking van innovatietrajecten, dan zijn start-ups niet meteen de usual suspects. Toch kunnen beide types ondernemingen elkaar perfect aanvullen. Meer nog, ze hebben elkaar nodig. Start-ups beschikken vaak over een grote kennis van technologische innovatie en koppelen die aan een typische cultuur en een dynamisch team. Familiebedrijven daarentegen kennen de sector bijzonder goed en beschikken over een uitgebreid netwerk. Start-ups en familiebedrijven horen daarom niet thuis in het stereotiepe verhaal van oude economie tegen nieuwe economie. Ze kunnen een verhaal van samenwerking schrijven. Familiebedrijven die de sprong willen wagen, moeten weliswaar de juiste voorbereidingen treffen.
Eigendom
Familie

Hoe krijgt u de beste verkoopvoorwaarden voor uw onderneming?

Familiale aandeelhouders verkopen hun bedrijf om diverse redenen. Er is een opvolgingsprobleem. Het management koopt het bedrijf, al dan niet ondersteund door een externe financier. Families willen al hun eieren niet in dezelfde mand leggen en diversifiëren hun patrimonium. Het familiebedrijf ziet dat het niet langer kan groeien in zijn sector.
Eigendom
Familie

Gevolgen van de erfrechthervorming voor de schenking van uw familiebedrijf

In de zomer van 2017 werd een grondige hervorming van het Belgische erfrecht door het parlement goedgekeurd (Wet van 31 juli 2017, Belgisch Staatsblad 1 september 2017). De nieuwe erfrechtregels treden op 1 september 2018 in werking, en hebben mogelijk ook gevolgen voor uw bestaande successieplanning. Zeker indien u de aandelen van uw familiebedrijf tegen het fiscale gunsttarief van 0% aan uw kinderen geschonken heeft, kunnen de nieuwe regels daar een vervelende impact op hebben. Wat is precies het probleem en wat moet u doen om dat te vermijden?
Familie
Strategie

Internationaliseren is geen doel op zich

Creëert internationalisering voldoende (aandeelhouders)waarde voor een familiebedrijf? Is het sop de kool waard en doet de familie de stap om de juiste redenen? Familiebedrijven moeten vooraf grondig de analyse maken. Internationaliseren moet een groeiverhaal zijn en de onderneming groeit als ze waarde kan creëren. In de geest van een familiale ondernemer zit terecht het idee ingebakken dat hij groei om de groei moet vermijden. Wat zijn dan de redenen voor een internationaal avontuur?
Strategie

Tijd om wakker te worden

Een decennium geleden bleef de vraag hoe een bedrijf met duurzaamheid moest omspringen beperkt tot veeleer oppervlakkige discussies. Misschien wordt het belangrijker, misschien ook niet, was de teneur. Vandaag kan niemand nog om de vaststelling dat duurzaamheid en bij uitbreiding alle onderdelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen niet zomaar een modeverschijnsel zijn. Het zijn ingrepen die in de bedrijfswereld een echte doorbraak hebben geforceerd. Om één voorbeeld te geven: over de klimaatopwarming is de tijd van de wolligheid voorbij. De internationale afspraken hebben een duidelijke impact op de keuzes die bedrijven maken. De vraagstukken die dit meebrengt, hebben een reële invloed op onze economie.
Eigendom

Een familiebedrijf fiscaal optimaal verkopen

U kunt een familiebedrijf verkopen aan de familiale opvolgers of aan een geïnteresseerde partij buiten de familie. In dit verband maakt men traditioneel een onderscheid tussen de verkoop van de aandelen van de vennootschap (‘share deal’) en de verkoop van bepaalde activa (‘asset deal’). Tussen beiden zijn belangrijke verschillen, niet in het minst op fiscaal vlak voor de verkoper.
Eigendom
Strategie

Aandachtspunten bij een fusie van familiebedrijven

Als familiebedrijf een groeiambitie realiseren, kan op diverse manieren. Ook een fusie kan bijdragen tot de groeikracht van de onderneming. Een fusie tussen familiebedrijven kan zakelijk op twee manieren aangepakt worden, die we in deze blog nader toelichten.
Governance

Waarom een externe bestuurder een meerwaarde vormt...

Deugdelijk bestuur (of corporate governancebelangt niet alleen beursgenoteerde bedrijven maar ook kmo’s. Deugdelijk bestuur is geen doel op zich, het is een middel om de strategie van de onderneming te realiseren. Het laat toe om leiderschip en transparantie te waarborgen.