Opvolging
Familie

Opvolging: belangrijke shift in de leeftijden?

De twee voornaamste acteurs in de opvolging zijn de overdrager en de opvolger. Voor beide acteurs zijn er leeftijdsperiodes waarbinnen de opvolging zich idealiter afspeelt.
Governance
Familie

Governance in familiebedrijven is anders

Er valt veel te zeggen voor de bewering dat governance in familiebedrijven verschilt van governance in niet-familiebedrijven. Maar geldt dat ook voor beursgenoteerde familiebedrijven? De consultant Spencer Stuart heeft dit recent in een interessante studie uitgezocht.
Opvolging
Familie

Hoe de opvolging van je familiebedrijf bespreekbaar maken?

Voor de senior generatie is het onderwerp van de opvolging dikwijls taboe. De kandidaat-opvolgers zijn dan weer te schroomvol om het onderwerp aan te kaarten. Zij vrezen dat zij als inhalig worden aanzien. Daardoor gebeurt het vaak dat er gedurende jaren een schimmenspel wordt opgevoerd, waarbij beide generaties wel beseffen dat de opvolging moet worden aangepakt, maar waarbij zij elkaar in een bizarre choreografie uit de weg gaan. Toch moet de vis van de opvolging op een bepaald ogenblik op tafel worden gelegd. Hierna volgen zeven tips om de opvolging bespreekbaar te maken.
Governance
Familie

Moeten alle familietakken in de raad van bestuur zetelen?

Als familiebedrijven opklimmen in de generaties, gebeurt het vaak dat de aandelen verspreid zijn over verschillende takken. Een heikel punt wordt dan de vertegenwoordiging van die takken in het bestuur.
Governance
Familie

Een charter is geen mirakeloplossing

De cursus Adviseur Familiebedrijven die het Instituut voor het Familiebedrijf al vele jaren organiseert in samenwerking met de EHSAL Management School is erg interactief. Aan de cursisten wordt gevraagd om de leerstof aan de hand van een eigen case te illustreren. Ook dit jaar passeerden zowat alle problemen die in familiebedrijven kunnen opduiken de revue: conflicten over opvolging en over vergoedingen, manke communicatie, betwistingen over eigendom en zoveel meer. Aan de kandidaat-adviseurs wordt ook gevraagd hoe zij de voorliggende problematiek zouden aanpakken. De overgrote meerderheid suggereert dat de redactie van een familiaal charter wel eens de oplossing zou kunnen bieden.
Eigendom
Familie

De zaakvoerder van een maatschap kan aan de kant worden gezet

De maatschap werd de jongste jaren fel gepromoot als controlevehikel. De techniek is eenvoudig: men brengt aandelen in het familiebedrijf of beleggingen in de maatschap in en vervolgens worden de delen in de maatschap aan de kinderen geschonken. De familiale ondernemer benoemt zichzelf in de oprichtingsakte van de maatschap tot onafzetbare statutaire zaakvoerder. De voordelen liggen voor de hand: bij overlijden van de familiale ondernemer moeten er geen successierechten meer betaald worden. Anderzijds blijft de familiale ondernemer als statutaire zaakvoerder het vermogen besturen. Hij behoudt de controle, stellen de vermogensplanners unisono. Bovendien kan de maatschap bij onderhandse akte worden opgericht.
Familie
Strategie

Best practices voor de groei van bedrijf en familie

Wat als het bedrijf en de familie groeien? Dat was het thema van de Dag van het Familiebedrijf, die dinsdag jongstleden zorgde voor een volle Handelsbeurs in Gent. Zoals elk jaar werd het thema geïllustreerd met boeiende cases van SCE, LVD Company, Van Roey en Etex. Welke lessen kunnen we uit deze cases en de tussenkomsten van de diverse experten trekken?
Opvolging
Familie

Opvolging: de juiste volgorde is belangrijk

Het zal u verbazen, maar Vlaanderen is een fiscaal luilekkerland voor familiebedrijven. Dan hebben we het natuurlijk niet over de vennootschapsbelasting en de roerende voorheffing, die ondanks de juichkreten van de regering ongunstig blijven, maar wel over de schenkingsrechten. Als uw onderneming in Vlaanderen als familiebedrijf wordt benoemd, dan kunt u dat familiebedrijf aan uw opvolgers schenken aan een tarief van nul procent. U hebt goed gelezen: nul komma nul procent. Bedoeling van de Vlaamse wetgever was om opvolgingen een duw in de rug te geven, want een familiebedrijf erven kost drie procent successierechten. Tussen nul en drie procent is er uiteraard een niet onbelangrijk verschil, vooral wanneer we kijken naar concrete cases en absolute cijfers.
Governance

De ideale agenda van de Raad van Bestuur

Hoe moet de agenda van de raad van bestuur van een familiebedrijf er uitzien ? Deze vraag legde ik tijdens de cursus governance voor aspirant-adviseurs in familiebedrijven voor aan Chris Dewulf.
Familie

Familiebedrijven even professioneel als niet-familiebedrijven

Door de mainstream media worden familiebedrijven dikwijls neergezet als niet-professionele organisaties. Hun redenering is simpel: door de familie geleide bedrijven zijn op het vlak van professioneel management per definitie kneusjes, door zogenaamde professionele managers aangestuurde ondernemingen zijn voorbeelden inzake professionaliteit.