Eigendom
Familie

Minimale bedrijfsleidersbezoldiging: afzonderlijke aanslag afgeschaft

Op 26 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet die een kamerbrede meerderheid eerder had aangenomen en die de schrapping behelst van de afzonderlijke aanslag die een vennootschap ondergaat indien deze onvoldoende bezoldigingen toekent aan minstens een van haar bedrijfsleiders-natuurlijke personen. Hiermee wordt deze aanslag, waar al sinds meer dan een jaar veel inkt over is gevloeid, geacht nooit te hebben bestaan.
Eigendom
Familie

Fiscaal én financieel voordelig geld lenen aan uw vennootschap?

U kunt onder bepaalde voorwaarden via uw rekening-courant geld lenen aan uw vennootschap en daar interesten voor ontvangen. Fiscaal gezien is dat zelfs een zeer interessante manier om geld uit uw vennootschap te halen. Maar is het ook financieel interessant? Hoeveel interest kunt u aan uw vennootschap aanrekenen? De regering heeft nieuwe criteria ingevoerd die discussies moeten vermijden. En welk bedrag kunt u op een fiscaal interessante manier aan uw vennootschap lenen? Is dat een interessante belegging?
Eigendom
Familie

Nieuw huwelijksvermogensrecht: wat met inkomsten via een vennootschap?

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht poneert het nieuwe principe van neutraliteit van de beroepsuitoefening via een vennootschap binnen het wettelijk stelsel.
Eigendom
Familie

De zaakvoerder van een maatschap kan aan de kant worden gezet

De maatschap werd de jongste jaren fel gepromoot als controlevehikel. De techniek is eenvoudig: men brengt aandelen in het familiebedrijf of beleggingen in de maatschap in en vervolgens worden de delen in de maatschap aan de kinderen geschonken. De familiale ondernemer benoemt zichzelf in de oprichtingsakte van de maatschap tot onafzetbare statutaire zaakvoerder. De voordelen liggen voor de hand: bij overlijden van de familiale ondernemer moeten er geen successierechten meer betaald worden. Anderzijds blijft de familiale ondernemer als statutaire zaakvoerder het vermogen besturen. Hij behoudt de controle, stellen de vermogensplanners unisono. Bovendien kan de maatschap bij onderhandse akte worden opgericht.
Eigendom
Familie

UBO-register: nieuwe verplichtingen voor uw familiebedrijf

De Belgische wetgever introduceerde al in 2017 het UBO-register, maar de praktische werkingsmodaliteiten ervan zijn nu ook vastgelegd in een KB dat in werking treedt op 31 oktober 2018. De bestuurders van vennootschappen hebben tijd tot en met 30 september 2019 om het nodige te doen (de initiële deadline werd al twee maal verlengd).
Eigendom

Nieuw mechanisme ter compensatie van betaalde belasting wanneer aandelenopties onder water zijn

De Aandelenoptiewet van 26 maart 1999 voorziet dat aandelenopties die schriftelijk aangeboden worden en schriftelijk aanvaard zijn binnen de 60 dagen volgend op het aanbod belastbaar zijn bij toekenning. Wanneer de opties echter onder water zijn (d.w.z. als de uitoefenprijs hoger is dan de waarde van het aandeel), heeft de optiehouder geen mogelijkheid om de belasting die reeds werd betaald te recupereren. Een recente ruling staat de werkgever toe om de werknemer deze betaalde belastingen belastingvrij te vergoeden.
Eigendom
Familie

Gaan we naar een wereldwijd uniform belastingstelsel voor de overdracht van familiebedrijven?

Telkens wanneer we met eigenaars van familiebedrijven praten op internationale congressen wordt met een redelijke verbazing verwezen naar de soms gigantische verschillen tussen landen in de manier waarop de schenking en/of vererving van familiebedrijven fiscaal wordt behandeld.
Eigendom
Familie

Hoe krijgt u de beste verkoopvoorwaarden voor uw onderneming?

Familiale aandeelhouders verkopen hun bedrijf om diverse redenen. Er is een opvolgingsprobleem. Het management koopt het bedrijf, al dan niet ondersteund door een externe financier. Families willen al hun eieren niet in dezelfde mand leggen en diversifiëren hun patrimonium. Het familiebedrijf ziet dat het niet langer kan groeien in zijn sector.
Eigendom
Familie

Gevolgen van de erfrechthervorming voor de schenking van uw familiebedrijf

In de zomer van 2017 werd een grondige hervorming van het Belgische erfrecht door het parlement goedgekeurd (Wet van 31 juli 2017, Belgisch Staatsblad 1 september 2017). De nieuwe erfrechtregels treden op 1 september 2018 in werking, en hebben mogelijk ook gevolgen voor uw bestaande successieplanning. Zeker indien u de aandelen van uw familiebedrijf tegen het fiscale gunsttarief van 0% aan uw kinderen geschonken heeft, kunnen de nieuwe regels daar een vervelende impact op hebben. Wat is precies het probleem en wat moet u doen om dat te vermijden?
Eigendom
Familie

Het nieuwe erfrecht: What’s in it voor de regeling van de opvolging van uw familiebedrijf?

Het nieuwe erfrecht is er en treedt in werking op 1 september 2018. De nieuwe regeling maakt komaf met principes die nog waren gebaseerd op een verouderd maatschappijmodel en waarvan sommige een doorn in het oog waren bij het opzetten van een opvolgingsregeling van het familiebedrijf. De nieuwe wet biedt meer opportuniteiten en flexibiliteit voor een sluitende en evenwichtige regeling van de interne overdracht van uw bedrijf. Hierna worden enkele krachtlijnen overlopen.